Politica de confidentialitate

BrandDynamics > Politica de confidentialitate

BRANDDYNAMICS SRL, cu sediul în Piatra Neamt , Strada Alexandru cel Bun, Nr. 28, Et. 2, Birou 3, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7660/2009, cod unic de înregistrare 25752858, în calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.branddynamics.ro , precum si in calitate de operator, respectă dreptul la viata privata al persoanelor iar in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale acestora (DCP), le asigura o protectie adecvata.

In cadrul raporturilor cu terte persoane, BRANDDYNAMICS pune la dispozitia celor interesati, urmatoarele date de contact:

 • Sediul nostru principal este situat in Strada Alexandru cel Bun, Nr. 28, Et. 2, Birou 3, Piatra Neamt, Romania;
 • Telefon: +40 786 284 566 (Lungu Catalina); +40 786 284 588 (Mihai Pantilimon)
 • E-mail: office@branddynamics.ro

 

 1. Informatiile/datele pe care le prelucram atunci cand folositi site-ul www. branddynamics.ro:

Nume, prenume, adresa de e-mail si nr.de telefon si/sau de fax (dupa caz);

Pentru anumite scopuri ulterioare, precum cel legat de perfectarea unui eventual contract de prestari servicii, suplimentar pot fi prelucrate si alte date personale, respectiv:

 • Domiciliul/resedinta legala;
 • Date privind BI/Cid.(serie si nr., emitent, data eliberarii;
 • CNP-ul.

Pentru incheierea contractelor, furnizarea tuturor acestor date este obligatorie iar refuzul punerii la dispozitie are ca si efect incetarea colaborarii.

 1. Temeiul legal al prelucrarii datelor personale ce se efectueaza de catre BRANDDYNAMICS SRL:
 • Constitutia Romaniei, republicata (art. 26);
 • nr. 31/1990 privind societatile comerciale, rep. cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 287/2009 din 17 iulie 2009  privind Codul civil, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 • Legea nr. 677/2001, cu modificările si completarile ulterioare, precum si reglementari subsecvente acesteia (ex.:Av.Pop. nr. 52/2002 si Decizii ale ANSPDCP)

INSTRUMENTE JURIDICE COMUNITARE

 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE), cu mentiunea ca acesta intra in vigoare de la data de 25.05.2018.

III.Scopul/scopurile prelucrarii datelor dv. personale:

 • In scopul oferirii de servicii, constand in: consultanta, suport, expertiza, training-uri si suport in materia implementarii GDPR;
 • in scopul solutionarii diferitelor cereri/intrebari/sesizari/plangeri formulate de catre persoanele interesate/vizate;
 • din necesitatea de a parcurge etapele premergatoare incheierii unui contract, la propunerea APT NEW BUSINESS SOLUTIONS SRL ori la solicitarea persoanei vizate;
 • pentru executarea un contract la care persoana interesata/vizata este parte;
 • in scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurarii securitatii retelei/informatiilor;
 • in scopul realizarii unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: in scopul constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in justitie, in scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate si efectuarea platilor aferente; pentru protejarea dreptului de autor si a drepturilor conexe);

BRANDDYNAMICS SRL mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării, in următoarele scopuri:

 1. realizarea de rapoarte / analize;
 2. realizarea de informari;
 3. publicarea, promovarea, ofertarea serviciilor pentru partenerii de afaceri;
 4. pentru cresterea calitatii serviciilor ce va sunt oferite.
 5. Informatii suplimentare:
 6. Dezvaluirea informatiilor/datelor catre terti:
 7. Dacă acest lucru este cerut de lege sau in situatia in care aceasta actiune este necesara pentru conformare, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare;
 • catre institutiile abilitate ale statului, fara consimtamant, in cazul unor eventuale litigii sau constatarii unor fraude.
 1. Drepturile persoanei vizate:

2.1.Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

2.2.  Cu data de 25.05.2018, conform RGDP, persoanelor vizate le revin noi drepturi in materia prelucrarii  datelor personale, asigurarii confidentialitatii acestora. Pentru o informare corespunzatoare, mentionam ca acestea includ dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale personale, la rectificarea sau steregerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor.

 1. Formularea plangerilor:
 • In vederea aparării drepturilor ce va sunt conferite prin lege in materia protectiei datelor personale, conform legislatiei in vigoare, inainte de a va adresa ANSDCP, veti depune o plangere catre operatorul BRANDDYNAMICS SRL, la urmatoarea adresa: Strada Alexandru cel Bun, Nr. 28, Et. 2, Birou 3, Romania, ce va fi solutionata in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii.
 • De asemenea, aveti posibilitatea sa va adresati cu plangere, in conditiile legii, inclusiv catre ANSDCP.
 1. Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor personale:

 

 • Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimtamantului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informatiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerata ca reprezentand consimtamantul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de APT NEW BUSINESS SOLUTIONS SRL, în conformitate cu scopurile anterior menţionate;
 • Site-ul nu prelucreaza datele personale ale minorilor;
 • Daca considerati ca ati fost corect informat/informata iar totodata sunteti de acord cu mentiunile si toate scopurile de mai sus, va rugam sa bifati optiunea corespunzatoare de pe site;
 • Dacă nu doriţi/nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa faca obiectul prelucrarii, va rugăm sa nu ni le furnizati. Ca atare, respectand aceasta optiune, va rugam sa bifati optiunea corespunzatoare de pe site si, totodata, sa luati in considerare faptul ca o eventuala colaborare nu va fi posibila, deoarece prelucrarea CNP-ului este absolut esentiala in contextul perfectarii unui contract sau antecontract;
 • In ipoteza in care datele dv. personale au suferit modificari iar pe cale de consecinta se impune actualizarea acestora, va adresam rugamintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la urmatoarea adresa: Str Clucerului nr 82 B, 011368,Bucureşti, Sector 1, Romania;
 • Retragerea ulterioara a acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale este posibila oricand pe durata colaborarii, avand ca si efect incetarea operatiunilor specifice, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantulu inainte de retragerea acestuia;
 • Datele dvs. personale vor fi stocate pe toata perioada colaborarii cat si ulterioar acesteia, pe o perioada de cel mult 3 ani (de la data incetarii colaborarii), dupa care vor fi sterse sau anonimizate, dupa caz.
 1. Link-uri utile:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click AICI.

Site-ul nostru foloseste cookie-uri pentru optimizarea continutului si imbunatatirea performantei platformei. Continuarea navigarii constituie acceptul dumneavoastra ca pagina noastra web sa poata seta fisiere de tip cookie in browserul dumneavoastra. Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati pagina Politica cookie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close